Frakt

Dina beställningar kommer att skickas med DPD-bud.
Fraktkostnaderna visas i varukorgen när staten och destinationens postnummer har angetts och varierar efter vikt.

Hur man beter sig vid leverans
Innan du undertecknar transportdokumentet med kurirens representant rekommenderar vi att du:

  • Kontrollera att antalet paket är detsamma som markerats på transportdokumentet (eller kurirens följesedel);
  • Kontrollera att etiketterna som sitter på förpackningarna visar rätt adress;
  • Kontrollera att det yttre skicket på förpackningarna inte visar några skador eller manipulationer (t.ex. förslutningar med icke-originalband men av transportören, skadad förpackning, etc.)

I händelse av att en av de ovan nämnda anomalierna hittas, är det nödvändigt att lägga din reservation på bulletinen som anger vilken typ av anomali som hittades. Alternativt kan du neka försändelsen genom att alltid ange orsaken till avslaget på bulletinen (delleverans, felaktig adress, skadad förpackning).

Om det inte har varit möjligt att hitta anomalien i närvaro av kuriren, kommer det att vara nödvändigt att omedelbart begära kundhjälp via e-post ([email protected]), fullmakt att återvända inom och senast 5 dagar från kl. mottagandet av de köpta varorna (datumet på följesedeln är giltigt).

I vilket fall som helst måste kunden skicka en begäran om tillstånd att returnera, via e-post eller fax, innehållande följande information:

  • alla uppgifter om försändelsen: n. transportdokument, dokumentdatum, produktkod med anomali, avvikande kvantitet;
  • beskrivningen av hur paketet såg ut vid mottagandet och den konstaterade skadan.

Efter att ha kontrollerat med kuriren kommer vi att meddela kunden om tillståndet för retur av det skadade materialet och sedan kommer leveransen av ersättningsmaterialet att utföras.

Uppmärksamhet
Efter 5 dagar från mottagandet av varorna kommer inga rapporter om avvikelser relaterade till transport eller innehållet i försändelsen att accepteras.