Doprava

Vaše objednávky budú odoslané kuriérom DPD.
Náklady na dopravu sa zobrazia v košíku po zadaní štátu a cieľového PSČ a líšia sa podľa hmotnosti.

Ako sa správať pri doručení
Pred podpísaním prepravného dokladu so zástupcom kuriéra Vám odporúčame:

  • Skontrolujte, či sa počet balíkov zhoduje s počtom vyznačeným na prepravnom doklade (alebo na dodacom liste kuriéra);
  • Skontrolujte, či štítky nalepené na balíkoch uvádzajú správnu adresu;
  • Skontrolujte, či vonkajší stav balíkov nevykazuje žiadne poškodenie alebo neoprávnený zásah (napr. uzávery s neoriginálnym pásom, ale dopravníka, poškodený obal a pod.)

V prípade zistenia niektorej z vyššie uvedených anomálií je potrebné uviesť svoju rezervu na bulletin s uvedením typu nájdenej anomálie. Prípadne môžete zásielku odmietnuť tak, že vždy uvediete dôvod odmietnutia na bulletine (čiastočné doručenie, nesprávna adresa, poškodený obal).

Ak nebolo možné anomáliu nájsť za prítomnosti kuriéra, bude potrebné urýchlene požiadať zákazníka o asistenciu e-mailom ([email protected]), oprávnenie na vrátenie najneskôr do 5 dní od prevzatie zakúpeného tovaru (platný bude dátum na dodacom liste).

Zákazník musí v každom prípade zaslať žiadosť o autorizáciu vrátenia prostredníctvom e-mailu alebo faxu, ktorá obsahuje nasledujúce informácie:

  • všetky údaje o zásielke: n. prepravný doklad, dátum dokladu, kód produktu s anomáliou, anomálne množstvo;
  • popis, ako balík vyzeral pri prevzatí a zistené poškodenie.

Po preverení s kuriérom oznámime zákazníkovi oprávnenie na vrátenie poškodeného materiálu a následne bude realizovaná expedícia náhradného materiálu.

Pozornosť
Po 5 dňoch od prevzatia tovaru nebudú akceptované žiadne hlásenia o anomáliách súvisiacich s prepravou alebo obsahom zásielky.